Registrets administratör är ELive Music FO-nummer 2343576-0, Alhonkangas 12 68300 KÄLVIÄ. Registret hanteras av Martin Söderbacka, martin.soderbacka@elivemusic.fi I vårt marknadsföringsregister sparas den persons namn och e-post adress som villigt anmält sig att prenumera vårt nyhetsbrev genom angivna formulär eller på annat vis. Man kan när som helst avgå från ELive Musics register genom att klicka på länken i e-post nyhetsbrevet eller genom att skicka en begäran till martin.soderbacka@elivemusic.fi.  Överföring av data utanför EU och ETA. ELive Music använder sig av MailChimp kommunikations- och marknadsföringstjänst för att upprätthålla kontakten till kunderna och prenumeranter och i direkt marknadsföring. Data som överförs till MailChimp är prenumerantens e-post adress och information om användargrupp.  Registrets data används endast av ELive Music och överlåts inte till utomstående.
Share This